Spółka z o.o. – 7 rzeczy, o których musisz wiedzieć

Spółka z o.o. – 7 rzeczy, o których musisz wiedzieć
Spółka z o.o. – 7 rzeczy, o których musisz wiedzieć

Wiesz, jaka jest jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce? Większość przedsiębiorców stawia na spółkę z ograniczoną działalnością. Czym właściwie jest sp. z o.o., jakie korzyści i jakie ograniczenia oferuje przedsiębiorcom? Poznaj odpowiedzi na 7 najczęściej zadawanych pytań o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością!

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli popularne sp. z o.o. to forma prawna przedsiębiorstwa. Może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami.

Ta forma działalności posiada kapitałowy charakter i osobowość prawną. Działa w oparciu o kapitał zakładowy podzielony na udziały. Zgodnie z art. 151 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Aby powstała spółka z ograniczoną działalnością, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • przygotowanie i zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego,
  • wniesienie kapitału zakładowego (minimum 5 000 zł),
  • powołanie zarządu spółki,
  • rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
  •  uzyskanie pozostałych pozwoleń, koncesji lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności.

Warto wiedzieć, że w przypadku spółki z o.o. całość wkładu na kapitał zakładowy musi być wniesiona do chwili złożenia wniosku o wpis do KRS. Ten typ spółki działa w oparciu o kapitał i ponosi odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność wspólników ograniczona jest tylko do wysokości wniesionego wkładu. W przypadku problemów wierzyciele nie mają możliwości egzekucji z osobistego majątku członków zarządu. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w obrocie gospodarczym występuje jako oddzielny podmiot, w oderwaniu od jej wspólników. To właśnie jest „ograniczona odpowiedzialność”, która definiuje ten typ działalności.

W Polsce, w każdym kwartale, rejestruje się około 10 000 spółek. Szacuje się, że niemal 13% przedsiębiorców wybiera tę formę prowadzenia biznesu.

10 rzeczy, które musisz wiedzieć o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Może być założona w celach gospodarczych, zarządzania holdingiem czy działalności non-profit. Jest elastyczną i popularną formą prowadzenia biznesu w Polsce. Wybór spółki z o.o. może być korzystny ze względu na ochronę majątku osobistego oraz wiarygodność działalności, jednak wiąże się także z pewnymi kosztami i formalnościami. Co musisz wiedzieć o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Sprawdź 7 kwestii, które nurtują przyszłych i obecnych przedsiębiorców!

Jakie są wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Do głównych zalet sp. z o.o. należy ograniczona odpowiedzialność – wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości swego wkładu, co oznacza, że ich majątek osobisty jest chroniony. Taka forma prowadzenia biznesu postrzegana jest często jako bardziej wiarygodna. Warto wiedzieć, że rezygnacja lub śmierć wspólnika nie musi oznaczać likwidacji spółki – biznes może być dalej prowadzony przez innych członków zarządu.

Jako wady przedsiębiorcy wymieniają głównie konieczność wniesienia minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5 000 zł. Taka kwota na start może być blokadą dla początkujących. Należy zauważyć także, że założenie spółki z o.o. wiąże się z pewnymi kosztami i formalnościami, takimi jak opłaty notarialne i ewentualne usługi biura rachunkowego. Spółka z o.o. musi prowadzić pełną księgowość i co roku składać sprawozdania finansowe.

Ile kosztuje prowadzenie spółki z o.o.?

Koszty prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależą od wielu czynników, takich jak:

  • rodzaj działalności,
  • liczba wspólników,
  • zakres usług księgowych,
  • ilość zatrudnionych osób.

Stałym kosztem dla sp. z o.o. są podatki, obsługa księgowa i koszt złożenia sprawozdania finansowego (140 zł raz w roku).

Spółka z o.o. – 7 rzeczy, o których musisz wiedzieć

Kto odpowiada za długi w spółce z o.o.?

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Istnieją jednak pewne sytuacje, w których zarząd spółki może ponieść odpowiedzialność. Art. 299 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Każdy członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak zawiesić spółkę z o.o.?

Aby zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy złożyć wniosek o zawieszenie działalności do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Do wniosku trzeba dołączyć uchwałę zarządu o zawieszeniu oraz oświadczenie zarządu o tym, że spółka nie zatrudnia pracowników. Wniosek musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu uprawnionych do reprezentacji.

Po złożeniu wniosku o zawieszenie działalności spółka ma obowiązek zawiadomienia o postępowaniu naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzenia spółki.

Po upływie okresu zawieszenia spółka może wrócić do normalnego trybu działalności poprzez podjęcie uchwały w sprawie wznowienia działalności. Do wznowienia działalności również należy wnieść odpowiednią uchwałę.

Czy w spółce z o.o. płaci się ZUS?

Spółka z o.o. sama w sobie nie opłaca składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki ZUS odprowadzają tylko osoby fizyczne.

Składki ZUS w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba opłacać za pracowników (w tym także za członków zarządu, którzy pozostają w stosunku pracy). Koszty składek są uzależnione od wysokości wynagrodzenia pracownika oraz obowiązujących stawek ZUS.

Jakie podatki płaci spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opłaca podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Stawka CIT to 19% (lub 9% dla małych firm rozpoczynających działalność). Podatek CIT jest płacony od dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów.

Prowadząc spółkę z o.o., spotyka się termin tzw. podwójnego opodatkowania. Spółka najpierw rozlicza podatek CIT od swojego dochodu, a następnie każdy ze wspólników musi zapłacić podatek PIT od wypłaconej dywidendy.

Czym się różni spółka z o.o. od spółki komandytowej?

Spółka komandytowa, to rodzaj działalności, w której wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, w tym również inne spółki.

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością podstawą funkcjonowania jest kapitał, a odpowiedzialność wspólników jest ograniczona. Spółka komandytowa jest spółką osobową, prowadzoną przez minimum 2 wspólników. Jeden z nich (komandytariusz) ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania, a drugi (komplementariusz) odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Doradztwo przy prowadzeniu działalności

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z szeregiem kwestii prawnych, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie firmy. Zanim podejmiesz decyzję o utworzeniu spółki z o.o., warto dokładnie zapoznać się z regulacjami prawnymi oraz skonsultować się z profesjonalnym doradcą prawnym. Pomoc prawna może być również przydatna w rozwiązywaniu ewentualnych sporów między wspólnikami oraz w prowadzeniu spraw związanych z reprezentacją spółki przed organami państwowymi. Profesjonalne doradztwo to większe bezpieczeństwo prawno-finansowe oraz do oszczędności czasu.

Świadomy wybór odpowiedniej formy prowadzenia biznesu oraz profesjonalna pomoc w formalnościach to pierwszy krok do sukcesu twojej działalności.