Kim jest radca prawny?Kiedy skorzystać z usług radcy prawnego?

W dżungli przepisów, regulacji i zagadnień prawnych, obecność wykwalifikowanego prawnika jest kluczem do zrozumienia, osiągnięcia celów i ochrony twoich praw. Zobacz, Czym zajmuje się radca prawny i jaka jest jego rola. Zaczerpnij praktycznych wskazówek i informacji na temat tego, jak najlepiej wykorzystać usługi radcy prawnego.

Radca prawny – definicja

Rolę radcy prawnego w Polsce określa Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z ustawą świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na:

 1. udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
 2. sporządzaniu opinii prawnych,
 3. opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 4. występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy klienta.

Najprościej mówiąc: radca prawny świadczy pomoc prawną z różnych gałęzi prawa. Może prowadzić działalność indywidualną lub być częścią kancelarii prawniczej. W odróżnieniu od adwokata radca prawny może wykonywać swój zawód również na podstawie stosunku pracy. Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego.

Kto może zostać radcą prawnym?

Radcą prawnym może zostać każda osoba, która z sukcesem ukończyła studia prawnicze w Polsce lub uzyskała równoważny tytuł zagraniczny, spełniając tym samym kryteria formalne. Jednakże bycie radcą prawnym to znacznie więcej niż posiadanie jedynie tytułu naukowego.

Proces stawania się radcą prawnym rozpoczyna się od ukończenia aplikacji radcowskiej, trwającej 3 lata. Aplikacja radcowska prowadzona jest przez okręgowe izby radców prawnych. Kandydaci są poddawani egzaminom państwowym, które weryfikują ich wiedzę oraz umiejętności praktyczne. W trakcie aplikacji przyszli radcowie prawni zdobywają nie tylko teoretyczne fundamenty, ale również praktyczne doświadczenie, które jest niezmiernie istotne w wykonywaniu tego zawodu. Egzamin radcowski składa się z 5 części i obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • prawa karnego,
 • prawa cywilnego lub rodzinnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa administracyjnego,
 • zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki

Głębokie i wszechstronne zrozumienie różnych dziedzin prawa jest nieodzowne, ponieważ rola radcy prawnego często obejmuje szeroki zakres problematyki.

Osoba, która pomyślnie zdała egzamin radcowski, jest gotowa do pełnienia funkcji radcy prawnego. Złożenie ślubowania oraz wpis na listę radców prawnych umożliwiają pełnienie roli. Bycie radcą prawnym to nie tylko posiadanie wiedzy prawniczej, ale również wyraźne zobowiązanie do działania zgodnie z etyką, moralnością i najlepszymi praktykami zawodowymi.

Czy radca prawny to prawnik?

Zarówno radca prawny jak i adwokat to tytuły zawodowe. Prawnikiem można określić zarówno radcę prawnego, adwokata, jak i prokuratora, notariusza czy sędziego.

Historia zawodu radcy prawnego zaczęła nabierać kształtu dopiero w latach 60. XX wieku, kiedy to prawnicy o tej specjalizacji zaczęli świadczyć usługi prawne dla przedsiębiorstw państwowych oraz banków państwowych. W tym samym czasie adwokaci byli już aktywnie zaangażowani w swoją praktykę, reprezentując interesy klientów przed sądami i urzędami.

Obecnie istnieją 2 samorządowe struktury: radcowski oraz adwokacki. Warto podkreślić, że od 1 lipca 2015 roku radcowie prawni oraz adwokaci posiadają identyczne kompetencje w wykonywaniu swojego zawoduw kontekście funkcji obrońcy w procesie karnym. Z perspektywy osoby borykającej się z problemem prawnym, istnieją niewielkie różnice między usługami radcy a adwokata. Zarówno radca prawny, jak i adwokat posiadają odpowiednie umiejętności i wiedzę, aby zapewnić kompleksową pomoc prawną, niezależnie od przynależności do danego samorządu zawodowego.

Co różni radcę prawnego od adwokata? Tylko radcy prawni mają prawo świadczyć swoje usługi w ramach stosunku pracy. Adwokat, zgodnie z prawem o adwokaturze, nie może wykonywać zawodu, jeśli pozostaje w stosunku pracy. Oba zawody różni jeszcze jeden szczegół: na sali sądowej radcowie prawni noszą togi z niebieskim żabotem, a adwokaci – z zielonym.

Kiedy skorzystać z usług radcy prawnego?

Profesjonalne wsparcie i doradztwo prawne pozwala uchronić się przed błędami i jak najlepiej zabezpieczyć własne interesy. Gdy pojawią się wątpliwości czy problemy z interpretacją przepisu, warto skorzystać z usług radcy prawnego.

Radca prawny to nieoceniona pomoc prawna zarówno dla osób prywatnych, jak i firm oraz spółek. W kancelarii Suulegal profesjonalni radcy prawni pomogą w:

 • interpretacji przepisów i weryfikacji legalności postępowania,
 • sporządzeniu pism i umów dla przedsiębiorców i osób fizycznych,
 • obsłudze prawnej przedsiębiorstw,
 • reprezentacji przed urzędami i sądami,
 • windykacji należności od dłużników,
 • nawiązaniu korzystnej umowy z bankiem w przypadku pożyczki lub kredytu,
 • sprawach z zakresu prawa rodzinnego,
 • sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego.