Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

Dowiedz się więcej o naszej kancelarii

Pozwól sobie pomóc i zgłoś się do naszej kancelarii. Razem znajdziemy optymalne wyjście z sytuacji.

Pozwól sobie pomóc i zgłoś się do naszej kancelarii. Razem znajdziemy optymalne wyjście z sytuacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

  • Rozwiązywanie sporów, reprezentacja interesów stron w postępowaniach przed organami władzy publicznej,
  • prowadzenie spraw zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami arbitrażowy
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach mających na celu dochodzenie ich roszczeń przed sądami wszystkich instancji,
  • uczestnictwo w negocjacjach ugodowych mających na celu uniknięcie sporu lub jego zakończenie,
  • rozwiązywanie bieżących problemów prawnych ( umowy, opinie prawne).