Leasing i factoring

Dowiedz się więcej o naszej kancelarii

Pozwól sobie pomóc i zgłoś się do naszej kancelarii. Razem znajdziemy optymalne wyjście z sytuacji.

Pozwól sobie pomóc i zgłoś się do naszej kancelarii. Razem znajdziemy optymalne wyjście z sytuacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach Leasing i factoring

  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zobowiązań
  • obsługa w zakresie transakcji finansowych
  • doradztwo w zakresie zabezpieczeń wierzytelności (m.in.  opracowywanie umów zastawu rejestrowego, porozumień wekslowych, przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz ustanawiania hipotek),
  • opracowywanie oraz opiniowanie umów leasingu, ogólnych warunków umów leasingu, umów faktoringu, umów towarzyszących umowom faktoringu
  • doradztwo w przedmiocie zabezpieczenia wykonania umów faktoringu na majątku dłużnika,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym i arbitrażowym w zakresie odzyskiwania należności wynikających z umów leasingu oraz umów faktoringu,